About

Kort om Ellinor:
Ellinor är född 1969 i Stockholm, uppvuxen i Gamla Stan, och bor numera i Lund. Hon är utbildad operasångerska (sopran) med scenisk erfarenhet från bl.a. Malmö Opera och Kgl Teater i Köpenhamn. Hennes utbildning i både piano och sång har främst varit privat med hänsyn till hennes psykiskt sviktande hälsa under 1990-talet. Sedan 2018 har hon en fil mag i musikvetenskap med fokus på sambandet mellan musik och hälsa. Hon har ett förflutet som producent inom opera, teater och festivaler men arbetar idag parallellt med artistkarriären som musikterapeut med sångröstens läkande kraft som utgångspunkt. Hösten 2018 debuterade hon som författare med självbiografin En sång om övergrepp, kärlek och mod (LUX Publica). Boken inleds med Ellinors studietid i Florens där minnen av sexuella övergrepp från barndomen kom upp. Minnen hon efteråt bearbetat med bland annat musik och sångrösten. Boken finns även tillgänglig som ljudbok (Magma Audio). Hösten 2019 har föreställningen Florens premiär, vilken bygger på bokens huvudberättelse.

Längre om Ellinor:
1991 producerade Ellinor en uppsättning av CW Glucks opera Orefus och Evrydike på Medelhavsmuseet i Stockholm under musikalisk ledning av Stefan Bojsten. Uppsättningen blev en stor succé både hos kritiker och publik. Därpå arbetade hon två år på Folkoperan i Stockholm, främst som regiassistent i Lars Rudolfssons uppsättning av Johan Strauss d.y:s Läderlappen. Hon var även producent för turnén av föreställningen i samarbete med Riksteatern. Parallellt med arbetet gick hon sångarutbildningen Operastudio 67 i Stockholm, efter att ha gått skådespelarutbildningen Teaterverkstan 1988-89. Under tiden på Operastudio 67 studerade hon sång bl.a. för mezzosopranen Ulrika Tenstam och hovsångerskan Berit Lindholm, samt piano för samma lärare som hon haft sedan sex års ålder, Ulla Bergman. Åren 1993-1996 åtnjöt hon stipendier för att studera språk och sång i Florens i Italien för tenoren Giuliano Ciannella och sopranen Susanna Rigacci. Tiden i och efter Italien blev psykiskt omvälvande vilket ledde till en långtidssjukskrivning, regelrätta studier kunde inte återupptas förrän år 2000, då med prof em Dorothy Irving. I samma period började hon även studera med Jeffrey Goldberg, assistant conductor vid Metropolitanoperan i New York. Hon har under åren samarbetat med pianister som Conny Antonov, Magnus Svensson, Love Derwinger, Johan Ullén, Jonatan Sersam. Som sångare har Ellinor varit anställd vid Malmö Opera 2003-2006 och Kgl Teater i Köpenhamn 2010-2011. Mellan åren 2006-2011 ingick hon i projektledningsgruppen för den internationella Lund Choral Festival i arrangemang av Musik i Syd. Under åren 2011-2017 var hon del i duon Operajazz med sopran-saxofonisten Cennet Jönsson vilka 2013 prisades av Skånska Akademien för sitt speciella samarbete att blanda opera med jazz och improvisation. 2016 började Ellinor studera ämnet Musik och Hälsa vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm, året därpå tog hon en kandidatexamen i musikvetenskap vid Lunds universitet med en undersökande uppsats om sång som kompletterande metod inom psykiatrin. 2018 utvecklade hon ämnet till en magisterexamen vid Linnéuniversitetet. Sedan 2017 arbetar hon regelbundet som musikterapeut på Barn- och Ungdomspsykiatrins slutenvårds-avdelning i Malmö med sången som utgångspunkt. I uppdraget ingår även patienter på BUP:s Team för Krigs- och Tortyrskadade. Hösten 2018 debuterade hon som författare med den självbiografiska boken En sång om övergrepp, kärlek och mod (LUX publica) som även finns tillgänglig som ljudbok  (Magma Audio). Där berättar hon om tidigare förträngda minnen från övergrepp hon utsatts för som barn från en närstående utanför familjen. Händelser som gav henne svår posttraumatisk stress under ungdomsåren och som hon blev medveten om först under studietiden i Florens. Arbetet med sångrösten och musiken har varit hennes främsta väg till att återvinna psykisk balans, detta utan att släppa målet om högsta konstnärlig kvalitet.