AKUT SÅNG – handbok i sång som musikterapeutisk metod

Utkommer i september på Gidlunds förlag
Beställ den här!

Att musik stimulerar läkande processer i kroppen har varit känt sedan mänsklighetens början. I modern tid har denna intuitiva kunskap även kunnat bevisas kliniskt och praktiseras i form av musikterapi. Sång är en del av musikterapins främsta verktyg tack vare sin direkta förankring i kropp och medvetande, och kan naturligtvis användas på era områden inom vård, rehabilitering och omsorg.
Boken vänder sig till behandlare av alla slag som är nyfikna på att bredda sina patientmöten genom att inkludera även sång och musik. Det är en lättillgänglig ingång till kunskapsområdet musik och hälsa samt en konkret vägledning till hur man kan gå till väga för att börja ta in sång i behandlingen.

Förord av fd prefekt vid Kung. Musikhögskolan Ingrid Hammarlund, som införde musikterapi på akademisk nivå i Sverige.

Illustrationer av Simon Kraft

Gidlunds förlag 2021