Media

Sydsvenskan 10 oktober 2019
Citat Recension Sydsvenskan/Tobias Lund oktober 2019
Länk till hela tidskriften ”The Purist” här: (sid 30-32) https://issuu.com/thepurist/docs/12_8718_purist_winter_150dpi
”The Purist” winter issue 2018/19

Porträtt i Hallå Lund, länk till hela artikeln här: https://www.sydsvenskan.se/2018-11-27/musiken-blev-min-raddningslina

Intervju av Maria Lundström i Lunds Stifts nättidning, november 2018: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/nyheter/musik-som-laker—med-sangen-som-redskap—

Sydsvenskan 14 maj 2018:

Krigsskadade unga får sjunga som en del i traumabearbetning
Sydsvenskan 2018-05-14
Skribent Nils Lindgren
Fotograf Peter Frennesson

När krigs- och tortyrskadade flyktingar får hjälp att uttrycka sig genom sång väljer de oftast att berätta om sina mammor. Metoden har visat sig vara ett bra komplement till psykiatrisk vård. Under våren testas den inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö

Under våren leder Ellinor Schüller Ingvar-Henschen projektet ”Sjunga sig själv”. Till sin hjälp har hon pianisten och kompositören Jonatan Sersam

För två år sedan bestämde sig operasångerskan Ellinor Schüller Ingvar-Henschen att fördjupa sig i musikterapi.
– Jag har alltid varit väldigt fascinerad av det fenomenet, närheten mellan sångrösten och det mänskliga psyket. Det har faktiskt intresserat mig mer än operasångarkarriären, säger hon och förklarar att sången har varit ett sätt att upptäcka sig själv och förstå varför hon mått dåligt under perioder av sitt liv.
Hon startade terapistudierna på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och tog därefter en magisterexamen i musikvetenskap med fokus på musik och hälsa. Men redan tidigare hade hon också skrivit en uppsats vid Lunds universitet om hur man kan använda sig av sång som komplement till psykiatrisk vård.
Ellinor Schüller Ingvar-Henschen beskriver andningstekniken, som påminner mycket om den man använder sig av i yoga och meditation, som central i musikterapin: andas, vara närvarande i sin historia och göra ljud.
– Sångterapi är väldigt kopplat till kroppen och andningen. Det de här ungdomarna har varit med om är fruktansvärt omskakande och många har stannat med andningen högt upp i halsen. Därför fungerar den här metoden väldigt bra på just traumatiserade patienter, säger hon.
Under utbildningen på musikhögskolan fick hon praktik på Barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö. Det ledde vidare till jobb och i höstas sökte ledningen för bup bidrag hos Region Skånes avdelning Kultur i vården för att kunna fortsätta med sångterapin.
Det är väldigt starka texter om hur mycket de saknar sina mammor, vad mammorna har betytt för dem och att mammorna ändå har släppt iväg dem.
Ansökan beviljades och under våren leder Ellinor Schüller Ingvar-Henschen projektet ”Sjunga sig själv”, där hon tagit hjälp av pianisten och kompositören Jonatan Sersam. Just nu behandlar de ungdomar som bär på trauman från krig och tortyr.
Innan man börjar sjunga tar Ellinor Schüller Ingvar-Henschen reda på vad patienten tycker om för musik och vad den har för förhållande till sin egen sångröst. Sedan försöker hon få patienten att tänka på något positivt och nå fram till ett berättande genom att ställa frågor om vad den tycker om att göra, om den har någon favoritplats eller om det är något den saknar eller längtar efter.
– De skriver mycket om sina mammor. Det är väldigt starka texter om hur mycket de saknar sina mammor, vad mammorna har betytt för dem och att mammorna ändå har släppt iväg dem. Det är väldigt rörande.

Sångterapi hjälper patienterna att berätta om sig själva. Det ökar förtroendet till personalen och gör det lättare att kommunicera.Bild: Peter Frennesson
När patienten har börjat skriva en egen sångtext känner Ellinor Schüller Ingvar-Henschen att hon har nått fram. Förtroendet ökar när patienten börjar berätta om sig själv. Det är då kommunikationen uppstår.
– Vi får varma blickar, rosiga kinder och leenden, säger hon. Och det gör att de får ännu lättare för att sjunga – det kommer ut mer röst ur dem.
Projektet har fått väldigt fin respons från personalen på vårdavdelningen.
– De är positiva till det vi gör och de är måna om att låta oss få veta det. Det känns underbart, utan det tror jag inte att det skulle fungera, säger Ellinor Schüller Ingvar-Henschen.
— Patienterna ska få en positiv fysisk känsla av att sjunga. Målet är att ge ungdomarna en positiv självbild och få dem att känna att de kan bemästra sina öden genom att berätta, hur hemska de än är.
Att hitta alternativa sätt att kommunicera, berätta och fundera kring sin historia kan vara ett bra komplement till vår ordinarie behandling.
– I behandlingen är det mycket fokus på sjukdomen och hur man ska göra för att bli frisk, men när man sjunger utgår man från det som är positivt och fokuserar på att förstärka det. Det kan till och med framkalla lustkänslor hos patienten.
Sophia Eberhard, verksamhetschef för bup:s regionala heldygnsvård och specialteam, var med och sökte finansiering för projektet:
— För en tonåring kan det ibland vara för mycket att alltid prata om sitt mående och vad som är jobbigt. Att hitta alternativa sätt att kommunicera, berätta och fundera kring sin historia kan vara ett bra komplement till vår ordinarie behandling. Det har varit väldigt omtyckt bland flera patienter, säger hon.
Projektet pågår hela våren innan det utvärderas i juni. Vad som händer sedan återstår att se, men Ellinor Schüller Ingvar-Henschen kommer att fortsätta utveckla sin metod i sångterapi.
— Det här är början på något, det har jag känt redan från början, säger hon.

FAKTA
Kultur i vården
Projektet ”Sjunga sig själv” är ett samarbete mellan Region Skånes avdelningar Kultur i vården och Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Med det vill man pröva ett nytt inslag av kultur i vården.
Huvudmålet är att ge patienten en känsla av både psykisk och fysisk helhet som kan inge hopp och stärkt identitetsuppfattning. Dels genom att leda patienten in i möjligheten att uttrycka känslor och tankar i sång och musik via textskrivande, dels genom att göra patienten medveten om vilken resurs det kan innebära att sjunga.
Det har även målet att ge kunskap om sång och musik som läkande kraft och kommunikationsmedel till vårdpersonalen och enkla tips till hur de kan arbeta vidare i samma anda.
Projektet pågår under våren och testas på tre grupper: på krigs- och tortyrskadade barn och ungdomar, på en kvinnogrupp som består av mammor till den förstnämnda gruppen och på barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller annat som stimulerar sinnena. Målet är att kultur blir en naturlig del inom regionens hälso- och sjukvård samt kommunernas vård och omsorg, lika självklart som mat och medicin.