Seminarier och Workshops

Jag föreläser regelbundet om sång som musikterapeutisk metod samt ger workshops. Föreläsningarna har min personliga erfarenheter som fond men utgår främst från mitt arbete med patienter samt akademiska studier i musikvetenskap med fokus på musik och hälsa. Jag inkluderar även oundvikligen och med mer eller mindre dominans min aktiva roll som yrkessångare och skapande konstnär i föreläsningarnas innehåll.

Exempel på sammanhang där jag har föreläst sedan 2018 då självbiografin En sång om övergrepp, kärlek och mod kom ut, ett halvår efter att jag fick min magisterexamen i musik och hälsa (puh!) är:

  • Läkarutbildningen, Lunds universitet
    (delkursen ”medicinsk humaniora”)
  • Stora Likarättsdagarna, Malmö Arena
  • Lunds universitet/ABF konferens Musik och samhälle
  • Region Kronoberg/ Linnéuniversitetet konferens Berätta för livet
  • Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Lund
  • Frukostmöte i Simrishamn
  • Nordic Art and Health Conference/Malmö