Seminarier och Workshops

Jag föreläser regelbundet om sång som musikterapeutisk metod samt ger workshops.

Exempel på sammanhang där jag har föreläst är:

  • Läkarutbildningen, Lunds universitet (delkursen ”medicinsk humaniora”)
  • Stora Likarättsdagarna, Malmö Arena
  • Lunds universitet/ABF konferens Musik och samhälle
  • Region Kronoberg/ Linnéuniversitetet konferens Berätta för livet
  • Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Lund
  • Frukostmöte i Simrishamn
  • Nordic Art and Health Conference/Malmö